Običaji

Običaji pre, nakon i u toku svadbe. Naši običaji, tako i strani, slovenski svadbeni običaji do svadbenih običaja cele evrope. Pronađite, saznajte više o običajima, uporedite ih sa svojim ili saznajte više o svojim.

Običaji na venčanju - Prenošenje preko kućnog praga

article-image
Ovo je paganski običaj koji se zadržao do danas. Kada mladoženja dovede posle venčanja mladu kući on je prenosi preko praga da ne bi probudila zle duhove koji žive u njemu. Izvor: wannabemagazine.com - Kristina Živanović
Read more

Tradicija i običaji u Africi

author
Afrika je jedan od najraznovrsnijih kontinenata kada pričamo o kulturi i religiji, a to doprinosi najrazličitijim običajima i šarenim venčanjima. Jedna od glavnih odlika venčanja u Africi je pridodavanje ogromnog značaja porodici. Afri
Read more

Običaji na svadbama - Kupovina mlade

article-image
Kupovina mlade je samo jedan u nizu običaja koji ljudi u našim krajevima gotovo uvek ispoštuju na ceremonijama venčanja. Više ne pucamo u jabuku (bar većina nas, nadam se), više se mlada ne oblači u “lažnu mladu”, nema vi
Read more

Tradicija i običaji u Aziji

author
Postoji nešto mistično i romantično u vezi sa Azijom… Zanimljiv Daleki istok. Kada su u pitanju venčanja, Azija vam nudi čitav spektar najraznovrsnijih običaja i tradicije svojstvenih samo njima. U Zemlji izlazećeg sunca 
Read more

Bračni zaveti

article-image
U našoj kulturi ne postoji tradicija bračnih zaveta, onih koji mladenci sami smišljaju i upućuju jedno drugom. Postoje crkvene zapovesti lep tekst koji vam pročita matičar, a i jedno i drugo vas realno upozoravaju na teške trenutke. U d
Read more

Kum i kuma vaša rezervna porodica

author
Kum nije dugme, kao što je opštepoznato, a ono što sam u međuvremenu shvatila o značenju uloge kuma, više je praktično, nego simbolično. U maglovitim običajima orođavanja prilikom najvažnijih životnih događaja, venčanja i kršten
Read more